آمار

آخرین مطالب آمار

    

توزیع آماری چیست؟ | statistical distribution

توزیع آماری چیست؟ | statistical distribution Watch it on YouTube در نظریه احتمال و آمار تابع توزیع احتمال بیانگر احتمال

    

نمودار هیستوگرام | Histogram

نمودار هیستوگرام | Histogram Watch it on YouTube بافت‌نگاشت نمودار ستونی،بافت‌نگاشت یا هیستوگرام نمایشی از توزیع داده‌های کمی پیوسته‌است که

 

برآوردگر سازگار در آمار — به زبان ساده

برآوردگر سازگار در آمار نوع خاصی از برآوردگرها آماری، «برآوردگر سازگار» (Consistent Estimator) یا «برآوردگر مجانبی سازگار» (Asymptotically Consistent Estimator)،

 

مقدار احتمال (p-Value) — معیاری ساده برای انجام آزمون فرض آماری

در بیشتر نرم‌افزارهای آماری برای سهولت در تصمیم‌گیری نسبت به نتیجه آزمون فرض آماری، شاخصی به نام «مقدار احتمال» (p-Value)

 

چولگی — تعاریف و شیوه محاسبه

در تئوری احتمال و آمار، چولگی بیانگر میزان عدم تقارن توزیع احتمال داده‌ها حول میانگینشان است. مقدار چولگی می‌تواند منفی

 

آزمایش تصادفی، پیشامد و تابع احتمال

آزمایش تصادفی، پیشامد و تابع احتمال از آنجایی که اصول و مبنای احتمال بر پیشامدهای تصادفی بنا شده است،‌ بهتر

  

توزیع نرمال و توزیع نرمال استاندارد

شاید تا کنون بارها عبارت «توزیع آماری» به گوش‌تان خورده باشد، ولی تصور دقیقی از معنی این اصطلاح نداشته باشید.

 

آزمون فرض میانگین جامعه در آمار

در آمار استنباطی یکی از مهمترین و معمول‌ترین روش‌ها، استفاده از آزمون آماری است. با استفاده از این روش، قادر

 

تابع توزیع تجربی در آمار

به کمک متغیر تصادفی، برای هر پیشامد، یک عدد از اعداد حقیقی در نظر گرفته می‌شود. از آنجایی که پیشامدها

 

مفاهیم آماری – شاخص‌های توصیفی

در این نوشته قصد داریم برخی از مهمترین مفاهیم آماری که شامل شاخص‌های توصیفی می‌شود را معرفی کنیم. برای توصیف

 

میانه چیست و چگونه محاسبه می‌شود

میانه یکی از شاخص‌های آماری است که معمولاً در آمار توصیفی در سطوح مقدماتی به همراه مُد و میانگین مورد

  

داده‌ های سانسور شده (Censored Data) در آمار

در آمار، مهندسی، اقتصاد و تحقیقات پزشکی، منظور از «سانسور کردن» (Censoring)، ثبت و اندازه‌گیری بخشی از اطلاعات مربوط به

 

رابطه بین میانگین حسابی، هندسی و همساز

در محاسبه میانگین برای انواع مقادیر، ممکن است از میانگین حسابی، میانگین هندسی یا میانگین همساز کمک گرفت. درک تفاوتی

  

آمار پارامتری و ناپارامتری

در تحلیل‌های آماری بخصوص مباحث مربوط به آزمون‌های فرض آماری، بر وجود توزیع برای داده‌ها تکیه داریم. در این حالت

 

روش‌ های نمونه‌گیری (Sampling) در آمار

روش‌های در روش‌های تحقیقات علمی، بررسی نمونه‌ای و تحقیقات آماری، «نمونه‌گیری» (Sampling)، به فرآیندی گفته می‌شود که براساس آن انتخاب

 

واریانس و اندازه‌های پراکندگی — به زبان ساده

شاخص‌های آمار توصیفی، مانند شاخص‌های تمرکز و یا اندازه‌های پراکندگی به منظور شناخت جامعه آماری به کار می‌روند. ولی استفاده

 

مقایسه معیارهای تمرکز (میانگین، میانه، نما)

اغلب با توجه به نوع داد‌ه‌ها برای محاسبه نقطه تمرکزشان از معیارهای متفاوتی استفاده می‌شود. با توجه به شهرت و

  

جامعه آماری — انواع داده و مقیاس‌های آن‌ها

اغلب با مفهومی به نام جامعه آماری برخورد داشته‌اید. وقتی در مورد موضوعی تحقیق می‌کنید،‌ یا می‌خواهید دست به سرشماری

 

استنباط و آمار بیزی – به زبان ساده

معمولا در بین آماردانان دو سبک یا رویکرد برای «استنباط آماری» (Statistical Inference) وجود دارد که البته هر دو روش

  

معرفی رشته آمار

به دلیل گسترش استفاده از نرم‌افزارها در آمار، علاقه‌مندان به رایانه نیز می‌توانند در این رشته بسیار موفق عمل کنند. خلاقیت و نوآوری نقش مهمی در رشته آمار دارد. انتخاب آزمون، حجم نمونه و روش نمونه‌گیری، طراحی آزمایش، استفاده از توزیع‌های آماری و غیره نیاز به کمی خلاقیت و ابتکار دارد.

 

گشتاور در آمار

گشتاور در آمار (Moment) یک اندازه کمی یا شاخص برای مشخص کردن شکل تابع احتمال یا توزیع متغیر تصادفی است.

برای مشاهده همه مطالب دسته آمار روی لینک زیر کلیک کنید